Συνεργασία με την DSS Logistics

Συνεργασία ΔΙΟΔΟΣ ΑΕ & DSS Logistics

Η εταιρεία Διεθνών Μεταφορών ΔΙΟΔΟΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία DSS LOGISTICS.

Με τη συνέργεια αυτή, οι δυο εταιρείες παρέχουν από κοινού υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες λύσεις Διεθνών Μεταφορών, Logistics, αποθήκευσης και διανομής.

Άλλες εικόνες: