Νέα συνεργασία

Από το Μάιο του 2015 η ΔΙΟΔΟΣ ξεκίνησε συνεργασία με τη Hellmann Worldwide Logistics Spain. Σκοπός είναι η εξυπηρέτηση τμηματικών και ολόκληρων αποστολών από και προς την Ισπανία με διαμετακομιστικά κέντρα Barcelona, Madrid και Valencia. Οι αναχωρήσεις πραγματοποιούνται εβδομαδιαίως από και προς την Ελλάδα.

Άλλες εικόνες: