Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων

Διαβάστε τη μελέτη "Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων" του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.

Τεχνικός Σύμβουλος της έκθεσης ήταν ο Βασίλης Γκούμας της ΔΙΟΔΟΣ Α.Ε.