Δίκτυο Δίοδος στην Ευρώπη

Πανευρωπαϊκό Δίκτυο

Η επιτυχία της Διόδου χτίζεται πάνω σε καλές συνεργασίες. Για τις διεθνείς μεταφορές, εργαζόμαστε με το πιο αξιόπιστο δίκτυο ανταποκριτών στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες όπου εκτελούμε δρομολόγια, πλαισιωμένοι από δοκιμασμένες συνεργασίες στον τομέα της διαχείρισης εμπορευμάτων & logistics.
Emons
Από/προς: Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Ιταλία
Η Emons Spedition παρέχει αξιόπιστες και ευέλικτες υπηρεσίες μεταφορών και Logistics από την περιοχή της Γερμανίας. Το διεθνές δίκτυο υποκαταστημάτων και η τεχνογνωσία της είναι προσβάσιμα παγκοσμίως.
DNA United Forwarders B.V.
Από/προς: Ολλανδία
Η DNA είναι μια ηγετική εταιρία μεταφορών στην περιοχή της Ολλανδίας και των Κάτω Χωρών.
DSS Logistics
Logistics / Warehousing
H DSS παρέχει ευέλικτες λύσεις στους κλάδους των μεταφορών, στα Logistics, την αποθήκευση και την διανομή, με βάση την Αθήνα.
Mainfreight
Από/προς: Βέλγιο
Η Mainfreight καλύπτει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών αποθήκευσης και μεταφορών με όλα τα μέσα, διεθνώς.
Hellmann
Από/προς: Ισπανία
Η Hellmann αποτελεί ένα αξιόπιστο όνομα στις παγκόσμιες μεταφορές και τα Logistics.