Δίκτυο Δίοδος στην Ευρώπη

Πανευρωπαϊκό Δίκτυο

Η επιτυχία της Διόδου χτίζεται πάνω σε καλές συνεργασίες. Για τις διεθνείς μεταφορές, εργαζόμαστε με το πιο αξιόπιστο δίκτυο ανταποκριτών στην Ευρώπη και σε όλες τις χώρες όπου εκτελούμε δρομολόγια, πλαισιωμένοι από δοκιμασμένες συνεργασίες στον τομέα της διαχείρισης εμπορευμάτων & logistics.