Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων

Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων

Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων

Δείτε, συνημμένα στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου, την μελέτη “Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων” του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Τεχνικός Σύμβουλος της έκθεσης ήταν ο Βασίλης Γκούμας της ΔΙΟΔΟΣ Α.Ε.

Απόσπασμα από τον πρόλογο:

“…Κάθε χρόνο, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα 1.300.000 τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Ε.) έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερους από 40.000 νεκρούς και 1.700.000 τραυματίες. Το συνολικό κόστος έχει υπολογισθεί σε 160 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για το λόγο αυτό η Επιτροπή πρότεινε στη Λευκή Βίβλο για την ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών, να καθορίσει η Ε.Ε. ως στόχο τη μείωση του αριθμού των νεκρών στο ήμισυ με χρονικό ορίζοντα το έτος 2010. Όλα τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα οδικής ασφάλειας, ήτοι υπερβολική ταχύτητα, κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, μη χρήση των ζωνών ασφαλείας, ανεπαρκή προστασία, ύπαρξη «μελανών σημείων» (υψηλού κινδύνου επέλευσης ατυχημάτων), μη τήρηση του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης στις επαγγελματικές μεταφορές και κακή ορατότητα.
Ιδιαίτερα για την ασφαλή μεταφορά εμπορευμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο: «τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων που προκαλούνται από φορτηγά, τη ρύθμιση της κατάρτισης των επαγγελματιών οδηγών και την τήρηση του χρόνου οδήγησης και ανάπαυσης», με κυριότερα μέτρα για την υλοποίησή του: «την ενίσχυση των διατάξεων της νομοθεσίας που αφορούν τις συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών, την καθιέρωση του ψηφιακού ταχογράφου στα οχήματα επαγγελματικής χρήσης, την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της κοινοτικής νομοθεσίας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κλπ…”

Κατεβάστε την πλήρη έκθεση [PDF, 1.3MB] στον σύνδεσμο παρακάτω: