Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων

Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων

Δείτε, συνημμένα στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου, την μελέτη “Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων” του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Τεχνικός Σύμβουλος της έκθεσης ήταν