Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων

Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων

Δείτε, συνημμένα στο κάτω μέρος αυτού του άρθρου, την μελέτη “Εισαγωγή στην ασφαλή φόρτωση και μεταφορά φορτίων” του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. Τεχνικός Σύμβουλος της έκθεσης ήταν
H ΔΙΟΔΟΣ πιστοποιείται κατά ISO 9001:2008

H ΔΙΟΔΟΣ πιστοποιείται κατά ISO 9001:2008

Διαρκής στόχος μας στη ΔΙΟΔΟΣ Διεθνείς Μεταφορές ΑΕ είναι η συνεχής βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών, της οργάνωσης στη διάθεση των πόρων και της ολικής ποιότητας με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση
Βέλγιο – Ελλάδα καθημερινά με τη Δίοδο!

Βέλγιο – Ελλάδα καθημερινά με τη Δίοδο!

Η παρουσία μας στο δίκτυο Βέλγιο-Ελλάδα-Βέλγιο γίνεται από τον Ιούνιο 2016 ακόμη πιο δυναμική με τη νέα συνεργασία με την TRANSUNIVERSE FORWARDING BV. Η Transuniverse δραστηριοποιείται στο χώρο της μεταφοράς και των