Παναγιώτης Ξυλάς

Παναγιώτης Ξυλάς

Οι άνθρωποι στην Δίοδο μου έδειξαν ένα επίπεδο εξυπηρέτησης που δεν είχα ξαναγνωρίσει πιο πριν.